نسخه مناسب چاپ

آمار ستاد بسیج نوروزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه از اسفند۹۷ لغایت ۱۷ فروردین ماه ۹۸ به شرح زیر می باشد:

واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهرو میمه
- تعداد واکسیناسیون اطفال انجام شده: ۱۰۷۴ نفر
- تعداد واکسیناسیون مراجعین حیوان گزیدگی: ۴۰ نفر
- تعداد نمونه گیری هیپوتیروئید نوزادان: ۱۷۵ نفر
- واکسینه شده هاری: ۴۴ نفر
- تعداد موارد آموزش داده شده: ۸۹۶  نفر
- ببماریابی التور: ۱۱ نفر
- یک مورد جنین تالاسمی ماژور از زوجین تالاسمی تحت مراقبت ژنتیک شناسایی و سقط گردید.

واحد بهداشت محیط
- تعداد بازدید از مراکز تهیه توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی: ۲۹۳۴ مورد
- تعداد اخطار بحرانی و غیر بحرانی صادر شده: ۲۱۷ مورد
- تعداد معرفی متخلفین به مراجع قضایی: ۱۰۲ مورد
- تعداد موارد پلمب  بحرانی و غیر بحرانی انجام شده:  ۵۷ مورد
- تعداد کارت بهداشت صادر شده: ۸۵۸ مورد
- تعداد بازدید از اماکن بین راهی: ۱۹۷ مورد
- تعداد پلمب اماکن و مراکز بین راهی: ۱۴ مورد
- تعداد بازدید از سامانه های آبرسان: ۵۱ مورد
- تعداد نمونه برداری از مواد غذایی: ۲۴۹ مورد
- تعداد سنجش موارد بهداشت محیطی با تجهیزات پرتابل: ۹۶۰ مورد
- تعداد نمونه برداری آب آشامیدنی: ۳۵۲ مورد
- تعداد سنجش کلر باقیمانده آب آشامیدنی شهری و روستایی: ۲۲۵۱ مورد
- مقدار توقیفی و معدومی انواع مواد غذایی فاسد تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف: ۱۷۰۱۸ کیلو گرم
- رسیدگی به شکایات مردمی: ۸۶ مورد
- تعداد موارد برخورد با دستفروشان و دوره گردان مواد غذایی: ۱۴۸ مورد
- تعداد موارد توزیع شده پمفلت. تراکت و پوستر آموزشی: ۱۴۲۴ مورد
- کشف و ضبط و معدوم سازی قلیان: ۵۷ مورد

واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان شاهین شهر و میمه از ۵/۱/۹۸  لغایت ۱۵ فروردین ۹۸
- مادران باردار ویزیت شده توسط پزشک، بهورز، ماما، مراقب سلامت ماما: ۳۶۴ نفر
- کودکان مراقبت شده: ۱۲۶ نفر
- میانسالان مراقبت شده: ۸۱۵
- غربالگری سرطان پستان: ۸۴ نفر
- غربالگری سرطان دهانه رحم: ۷۸ نفر
- سالمندان مراقبت شده: ۱۱۷ نفر
- مشاوره بارداری سالم توسط (پزشک و ماما،غیر پزشک): ۳۴۵ نفر
- مشاوره هنگام ازدواج (۴ جلسه): ۷۱ زوج (۱۴۲ نفر)

ماموریت های نوروزی اورژانس ۱۱۵شهرستان شاهین شهر و میمه
- تعداد کل ماموریت های اورژانس: ۱۰۳۷ مورد
- تعداد ماموریتهای تصادفی: ۲۴۰ مورد
- تعداد ماموریتهای غیر تصادفی: ۷۹۸ مورد
- تعداد فوتیهای تصادفی: ۴ مورد
- تعداد ماموریتهای اعزام به بیمارستان: ۶۵۱ مورد
- تعداد مراجعین سرپایی: ۲۸۵

ماموریتهای حوادث ویژه
- انفجار ترقه: ۱ مصدوم
- دارزدگی: ۱ مورد
- تصادف تریلی با ۴ خودرو :۹  مصدوم و ۳ فوتی
- تعداد مراجعه کننده به پایگاه سلامت: ۲۵۰ مورد
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی