نسخه مناسب چاپ

دبیر اجرایی هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به اینکه آموزش مراقبت‌های اولیه بهداشتی پایه ارتقاء سلامت در هر جامعه است بنابراین شعار امسال هفته سلامت قرار گرفت.

به گزارش وبدا، دبیر هفته سلامت دانشگاه  با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هم اندیشی در ارتباط با برنامه های هفته سلامت اظهار داشت: با توجه به اینکه تندرستی یکی از مهمترین اصول در زندگی هر فردی است و پایه تندرستی آموزش مراقبت های اولیه بهداشتی است لذا شعار هفته سلامت بر این مبنا قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه  هفته سلامت امسال با شعار "مراقبت‌های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت"  درنظر گرفته شده است، ادامه داد: حساس سازی جامعه به فراگیری مراقبت های اولیه بهداشتی همواره مورد توجه متولیان امر بهداشت و درمان استان بوده و هست و از این جهت برگزاری برنامه های سلامت با این محور و آموزش وتعلیم مراقبت های اولیه بهداشتی به همگان تنها به هفته سلامت منحصر نمیشود بلکه این امر در طول امسال با شدت و حدت بیشتری به اجرا درخواهد آمد.  
دبیر اجرایی هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: در هفته سلامت برنامه های مختلفی برگزار می شود که مثل سالهای پیش نواختن زنگ سلامت به شکل نمادین و سمبلیک برای یادآوری حوزه سلامت به دانش آموزان و توجه آنها به امر بهداشت ودرمان از مهمترین برنامه این هفته است.
وی ادامه داد:  آموزش مراقبت‌ها و کمک‌های اولیه به دانش آموزان و مراقبین سلامت در پایگاه های ۱۱۵ توسط کارشناسان مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی، برگزاری برنامه پیاده روی برای کارکنان دانشگاه، درج مطالب بهداشتی در سربرگ نامه های اداری برای توجه بیشتر مردم نسبت به سلامتی خود و خانواده هایشان و نیز توزیع پمفلت های آموزشی در مدارس ، پایگاه های بهداشتی و ادارات از دیگر اقداماتی است که در هفته سلامت مدنظر قرار گر فته است.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی