نسخه مناسب چاپ

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تقویت شرکت های دانش بنیان سلامت محور و کمک به رشد استارت آپ ها در عرصه فناوری سلامت از مهمترین اهداف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال جاری است.

دکتر طاهره چنگیز در گفت و گو با خبرنگار وبدا در ارتباط با اهداف دانشگاه برای سال جاری اظهار داشت: در سال ۹۸ تلاش داریم نقشه درمان و نقشه بهداشت استان و سند جامع سلامتی که طی سالهای گذشته تهیه و به تصویب رسیده است را محقق سازیم.
وی با اشاره به اینکه امسال نیز همچون سالهای گذشته بحث پزشک خانواده را با قوت و قدرت درحوزه بهداشت دنبال خواهیم کرد، ادامه داد: افزایش تعداد مراقبین سلامت را دربرنامه کاری سال جاری داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعریف نقشه گسترش در حوزه آموزش و تقویت آموزش بین المللی و جذب دانشجویان غیر ایرانی را از دیگر اقدامات مهم دانشگاه در سال ۹۸ خواند و گفت: گسترش آموزش مجازی و جای دادن آموزش الکترونیک به شکل روتین در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته برنامه های مهمی در حوزه پژوهش و فناوری به اجرا درآمد که همان برنامه ها را به شکل جدی تر در امسال دنبال خواهیم کرد، افزود: شروع به کار جدی تر پارک فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تقویت شرکت های دانش بنیان و کمک به استارت آپ ها با محوریت فناوری سلامت از این جمله است.
دکتر چنگیز به تدوین برنامه ها و مشارکت بیشتر دانشجویان فرهنگی در فعالیت های علوم پزشکی اشاره و از اهداف دیگر دانشگاه عنوان کرد و بیان داشت: همانطور که تاکنون وزارت بهداشت از مجموعه ما حمایت داشته است امیدواریم امسال نیز با قراردادن اختیارات کافی مادی و معنوی از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حمایت اجرایی کند.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی