نسخه مناسب چاپ

آمار ستاد بسیج نوروزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان از اسفند۹۷ لغایت ۱۷ فروردین ماه ۹۸ به شرح زیر می باشد:

- تعداد کل بازدید از مراکز تهیه و توزیع و امکنه عمومی و بین راهی و سامانه های آبرسانی: ۲۲۹۲ مورد
- تعداد موارد اخطار نواقص غیر بحرانی: ۱۰۷ مورد
- تعداد اخطار نواقص بحرانی: ۸۱ مورد
- تعطیلی موقت: ۳ مورد
- کارت بهداشتی صادره: ۶۵۳ عدد
- تعداد موارد معرفی به مراجع قضایی: ۸۱ مورد
- مقدار مواد غذایی توقیف و معدوم شد: ۱۵۹۱ کیلوگرم
- نمونه برداری آب اشامیدنی: ۱۸۴ مورد
- تعداد رسیدگی به شکایات سامانه صد و نود: ۳۹ مورد و شکایات متفرقه مردمی: ۶۴ مورد
- معرفی مراکز عرضه قلیان به مراجع قضایی و تعزیرات: ۵۵ مورد
- تعداد قلیان و ادوات قلیان جمع آوری شده: ۳۶۴ عدد
- تعداد موارد برخورد با دوره گردان مواد غذایی آرایشی و بهداشتی: ۶۱ مورد
- تعداد جلسات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی: ۲۷ جلسه
- تعداد بازرسی مشترک با ادارات: ۲۳ مرتبه
- تعداد کلرسنجی انجام شده آب شرب: ۱۲۳۴ مورد
- تعداد کلر سنجی استخرهای شنا: ۳۴ مورد
- تعداد نمونه برداری آب استخرهای شنا: ۲۷ مورد
- تعداد پمفلت تهیه و توزیع شده: ۱۷۳۸ برگ
- تعداد نمونه برداری از مواد غذایی و...: ۴۶ مورد و ثبت در سامانه Lims
- تعداد جلسات آموزشی صنوف و پرسنل: ۷ مورد با حضور بیش از ۲۶۰ نفر مخاطب
- تعداد موارد ثبت کار با تجهیزات پرتابل بهداشت محیط ( TPM سنجی روغن مصرفی رستوران ها + دمای یخچال و فریزر + شوری سنجی و ...  ): ۱۰۷۷ مورد
- مصاحبه تلوزیونی و ارایه اهداف کشیک نوروزی بهداشت محیط لنجان: ۱ مورد در ایستگاه سلامت فولادشهر.
- نمونه برداری پسآب جهت بررسی پارامترهای میکروبی و شیمیایی: ۱۳ مورد
 - کدورت سنجی آب: ۱۷ مورد

بیمارستان شهدای لنجان از ۲۵ اسفند ۹۷ تا ۱۶ فروردین ۹۸
-  کل بیماران بستری ۸۴۴نفر
- بستری داخلی،جراحی زنان۹۴ نفر
- بستری داخلی،جراحی مردان ۱۲۴
- بستری اطفال ۶۴ نفر
- بستری زنان مامایی و نوزادان ۱۰۳نفر
- بستری آی سی یو ۲۴نفر
- بستری سی سی یو۴۲ نفر
- بستری دیالیز ۲۷۴ نفر
- دیالیزبیماران مهمان ۴ نفر
- بستری زایشگاه ۱۱۹ نفر
- کل مراجعین به اورژانس۱۰۲۱ نفر
- بیماران بستری اورژانس۷۹۱ نفر
- بیماران سرپایی اورژانس۲۸۸نفر
- مراجعین سرپایی زایشگاه۱۹۴ نفر
- بیماران سرپایی و بستری رادیولوژی ۱۹۴۶ نفر
- بیماران سرپایی و بستری سونوگرافی ۲۷۳ نفر
- بیماران سرپایی و بستری سی تی اسکن۳۹۲ نفر
- بیماران سرپایی و بستری آزمایشگاه ۱۶۵۷ نفر
- تعداد ویزیت پزشکان عمومی ۸۳۵۱ نفر
- تعداد ویزیت پزشکان متخصص ۱۱۴۵ نفر
- اعمال جراحی ۹۶نفر
- اعمال جراحی سرپایی اورژانس۸۴ نفر
- تعدادسزارین ۲۶نفر
- تعداد زایمان طبیعی۳۶ نفر
- اعزام به دیگر مراکز ۴۹ نفر
- فوتی زیر ۲۴ ساعت ۸ نفر
- فوتی بالای  ۲۴ ساعت ۱۴نفر
- رضایت شخصی ۷۲ نفر
- حوادث ترافیکی ۱۰۹ نفر

 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی