صفحه اصلی | روابط عمومی دانشگاه | اخبار | شعبه بین الملل | پست الکترونیک | تماس با ما | جستجو | English
 
برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه PDF چاپ نامه الکترونیک

صبح روز چهارشنبه مورخ 3/7/92 جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد.

 

 

 

 

در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد. همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه آقای دکتر احمدرضا رئیسی عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر آوات فیضی عضو هیات علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

 

 

 

 

 

امروز
 دوشنبه , 28/خرداد/1397

ساختار دانشگاه