صفحه اصلی | روابط عمومی دانشگاه | اخبار | شعبه بین الملل | پست الکترونیک | تماس با ما | جستجو | English
 
معاون درمان وزارت: توانمندسازي مديران بيمارستاني و ارتقاي اورژانس‌ها مهمترين برنامه‌هاي حوزه درمان/ تنها 2 درصد از گردش‌ مالي بيمه‌هاي تكميلي، سهم بيمارستان‌هاي دولتي شده است PDF چاپ نامه الکترونیک

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توانمندسازي مديران بيمارستاني و ارتقاي اورژانس‌هاي بيمارستاني و پيش بيمارستاني را مهمترين برنامه‌هاي اين معاونت اعلام كرد.

 

 

 

آقای دكتر محمد حاجي آقاجاني در تشريح مهم‌ترين برنامه‌هاي در دستور كار معاونت درمان، تقويت تنش‌هايي كه دولت در نظام سلامت و كاهش تصدي‌گري را يكي از مهمترين برنامه‌هاي معاونت درمان اعلام كرد و گفت: در حال حاضر از مجموع 900 بيمارستان در كشور، 554 بيمارستان، دولتي است و 75 هزار تخت بيمارستاني در اين بخش فعال است، بنابراين تقويت نقش حاكيميتي دولت در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت و ارزشيابي علمي همراه با كاهش تصدي‌گري دولت با طراحي و اجراي مدل بيمارستاني از ضروريات است.

وي به بهبود تعامل با سازمان‌هاي بيمه‌گر به عنوان يكي ديگر از برنامه‌هاي معاونت درمان اشاره كرد و گفت: اصلاح تعرفه‌هاي خدمات درماني و گسترش پوشش بيمه و استفاده از ظرفيت‌هاي بيمه‌هاي تكميلي در بخش دولتي در اين زمينه مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي مستقيم مردم در درمان راهگشا باشد.

وي گفت: در سال گذشته گردش‌ مالي بيمه‌هاي تكميلي 2 هزار ميليارد تومان بود كه تنها 2 درصد آن سهم بيمارستان‌هاي دولتي شده است.

آقای دكتر آقاجاني، توانمندسازي مديران بيمارستاني با هدف الگوي توسعه پايدار و اصلاح نظام سطح‌بندي خدمات درماني با اولويت مناطق محروم، توسعه مشاركت خيرين در نظام ارائه درماني و توسعه گردشگري سلامت و اصلاح نظام پرداخت كاركنان مبتني بر عملكرد كمي و كيفي را از ديگر برنامه‌هاي معاونت درمان عنوان كرد.

معاون درمان در ادامه، ارتقاي اورژانس‌ها را از ديگر اولويت‌هاي اين معاونت عنوان كرد و گفت: تكميل شبكه‌هاي اورژانس 115 همراه با افزايش مهارت تيم‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني و نيز بهبود فضاي فيزيكي و نيروي انساني اورژانس بيمارستاني از مهمترين اولويت‌هاي معاونت درمان است.

 

امروز
 دوشنبه , 28/خرداد/1397

ساختار دانشگاه