وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارت بهداشت با 80 هزار ميليارد ریال كسري بودجه روبروست/ اختصاص تنها 2 درصد از 2 هزار ميليارد ریال اعتبار برنامه پزشك خانواده چاپ

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از كسري 80 هزار ميليارد ریالی بودجه آن وزارت خبر داد و گفت: اعتبارات ناكافي مانع از انجام ماموريت‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشده است.

 

 

آقای دكتر سيدحسن هاشمي ضمن بيان اين مطلب افزود: از 210 هزار ميليارد ریال بودجه‌اي كه براي سال 92 پيش‌بيني شده است با توجه به تشديد تحريم‌ها و به تبع آن افزايش هزينه‌هاي دولت، در بهترين حالت ممكن، 130 هزار ميليارد ریال اختصاص مي‌يابد يعني حوزه سلامت با حدود 80 هزار ميليارد ریال كسري اعتبار روبروست.

 

ایشان با بيان اين كه در حال حاضر كمتر از 30 درصد اعتبارات ستادي را به ما اختصاص داده‌اند افزود: از مجموع اعتبارات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز تنها 40 درصد تحويل وزارت بهداشت شده است.

 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در ادامه به موضوع اختصاص بودجه سلامت از محل هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: در حالي كه در ماه هفتم سال هستيم هنوز ريالي از محل هدفمندي يارانه‌ها به وزارت بهداشت تعلق نگرفته است و از 2 هزار ميلياردي نيز كه براي اجراي برنامه پزشك خانواده در نظر گرفته شده بود تنها 2 درصد آن تخصيص يافته است و بعيد مي‌دانيم تا آخر سال اين ميزان به 4 تا 5 درصد برسد.

 

آقای دكتر هاشمي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و در راستاي آن داشتن بيمه يكپارچه و ديگر موارد قانون برنامه پنجم توسعه را، آمال و آرزوهاي مسئولان نظام سلامت عنوان كرد و گفت: واقعيت اين است كه در صورت نبود اعتبارات كافي، هيچيك از ماموريت‌هاي اصلي وزارت بهداشت به نحو احسن انجام نخواهد شد.

 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت: وزارتخانه‌اي كه مسول درمان مردم است، خودش بيمار است و نياز به درمان دارد، خرج اين وزارتخانه بيشتر از دخلش است و نتيجه آن وضعيتي است كه در حال حاضر در بيمارستان‌هاي دولتي برای جبران کمبودهای اعتباری، سهم مردم از هزینه های درمان بالاتر از تکلیف برنامه پنجم توسعه است.

 

آقای دکتر هاشمی كه در مجمع ساليانه انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران سخن مي‌گفت افزود: اولويت سلامت و سهم سلامت از بودجه عمومي كشور بايد مطالبه همه تشکل‌هاي پزشكي و مجموعه های مرتبط با حوزه سلامت باشد.