صفحه اصلی | روابط عمومی دانشگاه | اخبار | شعبه بین الملل | پست الکترونیک | تماس با ما | جستجو | English
 
اعلام برترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه پژوهش PDF چاپ نامه الکترونیک

بر اساس ارزشیابی سال 91 دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه پژوهش که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزات متبوع اعلام شد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 1 بعد از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در جایگاه سوم قرار دارد.

 

 

دانشگاهها بر اساس چهار امتیاز در بخش های حاکمیت رهبری، توانمند سازی، تولید و دانش، تحقیقات دانشجویی در سه گروه تیپ یک، دو و سه معرفی شدند.

 

برترین های این ارزشیابی که در جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی جوایزی را دریافت می کنند بر اساس تعداد اعضای هیات علمی، تعداد پژوهشگر تطبیق یافته، کسب امتیاز در بخش های حاکمیت رهبری، توانمند سازی، تولید و دانش، تحقیقات دانشجویی انجام می گیرد و در نهایت امتیاز خام ملاک رده بندی دانشگاه هاست.

 

 

جدول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک در سال 91

رتبه

نام دانشگاه

میزان امتیاز خام

یک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

96007.88

دوم

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

49313.33

سوم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

41310.67

چهارم

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

29251.32

پنجم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

24794.61

ششم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

24460.39

هفتم

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

15243.54

هشتم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10387.41

 

امروز
 سه شنبه , 20/آذر/1397

ساختار دانشگاه